PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

 

 

 

Comisia 1 - Comisia pentru buget–finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului:

 -Popescu Rafael - PNL
-Balosin Maria-Elena- PNL
-Petric Tatiana-Mariana - PNL
-Dumitru Bogdan-Mihai - PSD
-Buda Adrian-Alexandru - PLUS
 
Comisia 2 - Comisia pentru industrie, agricultură, comerţ, prestări servicii, turism:
-Urițescu Cristian-Vasile - PNL
-Sava Gheorghe - PSD
-Rus Mihai - USR
 
Comisia 3 - Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
-Furdui Călin-Răzvan - PNL
-Trifan Mircea-Augustin - PSD
-Serdiuc Alin-Flaviu - USR
 

Comisia 4 - Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte, protecţia socială, tineret, protecție copii și familie:
-Florea Rodica-Cristina - PNL
-Mureșan Terezia - PNL
-Mărginean-Bota Claudiu - PNL
-Simu Mircea - PSD
-Cetean Ioan-Emil - USR
 
Comisia 5 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice:
-Ferchian Ioan-Mircea - PNL
-Roșian Flavius - PNL
-Bota Mihaela-Elena - PSD

 

Cautare
 
© 2022  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions