PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

 

ÎNGRIJIRE MEDICALĂ GRATUITĂ LA DOMICILIU

CINE POATE BENEFICIA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU?

1. persoanele asigurate care obțin decizia de îngrijiri medicale la domiciliu de la CAS Alba;

2. persoanele asigurate/neasigurate care datorită stării de sănătate precară necesită supraveghere medicală la domiciliu;

CUM PUTEȚI BENEFICIA DE ACESTE SERVICII!

Pentru CAS Alba toţi pacienţii trebuie să aibă recomandare medicală de la medicul specialist sau medicul de familie, care să conţină tehnicile medicale ce trebuie efectuate la domiciliu! Din cerințele cuprinse în contractul încheiat cu CAS Alba prin “o vizită la domiciliu” se înțelege efectuarea de către furnizor a minim o deplasare la domiciliu, cu monitorizarea parametrilor fiziologici, toaletă totală sau parțială a pacientului, manevre terapeutice, conform recomandărilor după caz.

Pentru cei care nu au o astfel de recomandare, deoarece starea de sănătate nu necesită asemenea proceduri, serviciul nostru poate furniza îngrijire medicală la domiciliu(servicii medicale, servicii de consiliere și informare) în baza solicitării persoanei, însoțită de un act medical/bilet de externare care să justifice tipul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate.

IMPORTANT DE ŞTIUT!

  • Pacientul asigurat care a primit decizie de la Casa de Asigurări, are dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu, 90 zile/an.

  • La externarea din spital sau ambulatoriul de specialitate, pacientul trebuie să solicite de la medicul specialist o recomandare tip de îngrijiri medicale la domiciliu care să conţină serviciile medicale, perioada şi ritmicitatea acordării acestora.

  • Pacientul/aparţinătorii/persoana împuternicită întocmesc un dosar care se depune la Casa de Asigurări, cu condiţia să nu se depăşească 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării. Dosarul trebuie să conţină: recomandare de la medicul specialist/medicul de familie; bilet de ieşire din spital; cerere către Casa de Asigurări; declarație pe propria răspundere că afecțiunea nu a survenit în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv, dovada calităţii de asigurat(cupon pensie, adeverință de salariat); act de identitate.

  • Personalul serviciului nostru vă poate consilia telefonic pentru întocmirea dosarului pentru Casa de Asigurări Alba sau pentru furnizarea serviciilor medicale prin intermediul Serviciului de îngrijire medicală la domiciliu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Cugir.

SERVICIILE MEDICALE CE SE POT FURNIZA:

- pentru persoanele ce obțin decizie din partea CAS Alba:

1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură + respiraţie.
2. Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA.
3. Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun.
4.Administrarea medicamentelor intramuscular/subcutanat/intradermic/oral/ pe mucoase.
5. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului.
6. Sondaj vezical la femei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală.
7. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului.
8. Recoltarea produselor biologice.
9. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor.
10. Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie.
11. Clismă cu scop evacuator.
12. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor.
13. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare,
masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor.
14. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie.
15. Îngrijirea plăgilor simple/suprimarea firelor.
16. Îngrijirea plăgilor suprainfectate.
17. Îngrijirea escarelor multiple.
18. Îngrijirea stomelor.
19. Îngrijirea fistulelor.
20. Îngrijirea tubului de dren.
21. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului.
22. Monitorizarea dializei peritoneale.
23. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar.
24. Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei.


 - pentru persoanele asigurate/neasigurate prin intermediul Serviciului de îngrijire medicală la domiciliu:

- servicii medicale: îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, educaţie pentru sănătate, igienă şi îngrijiri medicale, efectuare de tratamente, asistare pentru respectarea prescripţiilor medicale, recoltare analize etc.

- servicii de consiliere şi informare

- pentru persoanele imobilizate: - investigații ecografice la domiciliu;

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Informații puteți solicita la:- Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Cugir – str. 21 Decembrie 1989, nr.47(tel:0258/750738; 0770245655)

- Serviciul Public de Asistență Socială Cugir – str. 21 Decembrie 1989, nr.3(0258/750764;0788601923)

Șef Serviciu SPAS,

cons.jr. Știrb Nedel Viorica

 

 

 

 

Documente atasate:
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1215341, online: 15
portal/Cugir/portal.nsf44.213.63.13044.213.63.13044.213.63.130_2023_1_29
© 2023  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions