PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare


Rezultatul selectării dosarelor

depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 08.07.2019 pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual încadrat pe funcția de educator puericultor debutant din cadrul S.P.A.S. - Serviciul Social Specializat Creșa Kunterbunt.


Comisia de examinare, constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 829/2019, comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Denumire

serviciu /

compartiment

Funcţia

contractuală

GR./TR de pe care promovează

GR./TR

imediat superioară pe care promovează

Rezultatul selecţiei dosarelor

ADMIS /RESPINS

Observaţii

1

TRIF SIMONA

S.P.A.S. Cugir - Serviciul Social Specializat

Creșa Kunterbunt.

 

Educator puericultor

Debutant

Asistent

Admis

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 03.07.2019 , ora 13,00, la sediul Primăriei orasului Cugir.

Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidata declarată admis va fi prezen în data de 08.07.2019, ora 11,00, la cam.15, etaj1, pentru susţinerea probei scrise.

Documente atasate:
Cautare
 
© 2019  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions