PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare

     Primăria oraşului Cugir, cu sediul în Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba, organizează la sediul său examen depromovare în grad profesional a personalului contractual încadrat pe funcția de asistent medical debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență socială Cugir din subordinea Consiliului local al oraşului Cugir, privind:
- funcția contractuală de asistent medical

1.Examenul de promovare se desfăşoară după următorul program :
- în data de 12.09.2019, ora 11,00 – proba scrisă și interviul;
-cererile de înscriere la examen de promovare în grad se depun în intervalul 29.08.2019 - 04.09.2019, la sediul Primăriei oraş Cugir - Compartimentul Resurse Umane, cam.15.

2.Condiţii de participare la examen :
- vechime minimă în specialitate 6 luni;
- referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

3. BIBLIOGRAFIE
1. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale, vol.I - Lucreția Titircă;
2. Tehnici de evaluare și îngrjiri acordate de asistenții medicali, vol.II - Lucreția Titircă ;
3. Ordinul 5298/1668/2011;
4.Ordinul 653/2001;

4.Dosarul de examen va conţine:
- cerere de înscriere la examen;
- adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane privind atestarea vechimii în gradul profesional/treaptă profesională din care se promovează;
- referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Documente atasate:
Cautare
 
© 2019  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions