PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare

     Primăria oraşului Cugir, cu sediul în Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba, organizează la sediul său examen depromovare în gradprofesional/treaptă profesională a personalului contractual încadrat în cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilități Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Cugir:
- privind funcția contractuală de muncitor calificat IV - din cadrul Activității Salubrizare, străzi și ecarisaj;
1.Examenul de promovare se desfăşoară după următorul program :
- în data de 12.09.2019, ora 11,00 – proba scrisă/practicăşi interviul;
  • cererile de înscriere la examenul de promovare în gradprofesional/treaptă profesională se depun în intervalul 29.08.2019-04.09.2019, la sediul Primăriei oraș Cugir - Compartimentul Resurse Umane, cam.15;
2.Condiţii de participare la examen :
- să aibă o vechime minimum 3 ani în gradul sau treapta profesională din care promovează ;
- să fi obținut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice;
- susţinerea unei probe scrise/practice stabilite de comisia de examinare.
3. Proba scrisă -BIBLIOGRAFIE
  1. HCL nr.79/2011 privind Regulamentul de ordine publică și gospodărie a orașului Cugir;


2.HCL nr.76/2006 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare a orașului Cugir ;
4.Proba practică: constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului
Criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
  1. Dosarul de examen va conţine:
- cerere de înscriere la examen;
- adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane privind atestarea vechimii în gradul profesional/treaptă profesională din care se promovează;
- calificativele obţinute de salariat în ultimii 3 ani (evaluări anuale).
Documente atasate:
Cautare
 
© 2019  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions