PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

 

1. Construire, modernizare drumuri forestiere in UAT Cugir
Data semnare contract:14.09.2017
Durata contract: 36 luni
Servicii elaborare Proiect Tehnic: REALIZAT
Executie lucrari: estimat 16 luni (realizat ≈ 12%)
Valoarea proiectului: 15.216.261,51 lei
Descrierea investiţiei:
Se vor construi 4 drumuri forestiere noi ȋn lungime totală de 12.750,40 m şi se modernizeaza 2 drumuri forestiere existente ȋn lungime totală de 2.052 m.
Drumurile forestiere noi sunt: Pîrîul Afinetului ȋn lungime de 5.075,80 m, Valea Spinului in lungime de 2.773,30 m, Feţeni in lungime de 1.500 m care reprezintă continuarea drumului forestier Valea Dăii, Pîrîul cu Purcei in lungime de 3.401,30 m;
Drumurile forestiere existente sunt: Valea Prihodistii in lungime de 1.009 m, Valea Gruserii in lungime de 1.043 m;
Până ȋn prezent sunt executate ȋn proporţie de 90% lucarile de modernizare ale drumurilor Valea Prihodiştii şi Valea Gruşerii, urmând a fi integral executate la finalul lunii septembrie. Au fost demarate lucrările de execuţie la drumurile noi Feţeni, drumul fiind deschis integral şi executate parţial lucrări la zidurile de sprijin, săpături, taluzuri, terasamente, iar la Pîrîul cu Purcei drumul este deschis ȋn proportie de 90%, executându-se lucrări de săpături şi taluzare. Ȋn perioada imediat următoare vor fi demarate lucrarile de execuţie la drumul Valea Spinului şi Pîrîul Afinetului, lucrările urmând a fi desfăşurate ȋn pararel pe toate cele 4 drumuri noi care vor fi construite.
 
2. Cresterea eficientei energetice in cladire publica Sectia Maternitate si Pediatrie - Spital Orasenesc Cugir
Data semnare contract: 10.05.2018
Durata contract: 29 luni
Servicii de Proiectare Tehnic si Executie lucrari: estimat 2 luni elaborare PT + 12 luni executie lucrari (achizitie in derulare)
Valoarea proiectului: 13.823.933,22 lei
Descrierea investiţiei: 
- se va izola termic faţada şi se va realiza o tencuială decorativă
- se vor înlocui tâmplăriile exterioare (ferestre şi uşi de acces)
- se va realiza învelitoare cu ţiglă ceramică
- se vor realiza o serie de lucrări de compartimentări interioare în spaţiile existente
- se va înlocui ascensorul cu unul specific pt clădirile spitaliceşti (acces targa) cu 5 staţii
- s-au prevazut grupuri sanitare pentru fiecare salon
- pentru reducerea consumului de energie electrică se va prevedea o instalaţie de panouri fotovoltaice
- pentru prepararea apei calde menajere se vor folosi surse regenerabile - panouri solare, pompe de caldură
- este prevazut siste. de supraveghere video pe circuit închis.
 
3. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice din UAT Cugir
Data semnare contract: 01.03.2019
Durata contract: 24 luni
Servicii elaborare Proiect Tehnic: realizat
Executie lucrari: estimat 12 luni
Valoarea proiectului: 2.559.638,90 lei
Descrierea investiţiei:
- se vor executa lucrari de extindere si recopartimentare a cladirii
- se va inlocui sarpanta si invelitoare existenta
- se vor executa lucrari de termoizolare
- se vor executa finisaje interioare si exterioare pentru cladirea existenta si pentru extinderea propusa
- se va reface in intregime instalatia de incalzire, electrica si sanitara
- se va monta instalatie de climatizare
- se vor monta panouri fotovoltaice pe acoperis
- se vor executa pavaje in curte
- se va executa imprejmuirea cu gard a perimetrului
- se vor achizitiona echipamentele necesare pentru functionarea cantinei sociale
4. Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala Iosif Pervain Cugir
Data semnare contract: 27.05.2019
Durata contract: 12 luni
Servicii elaborare Proiect Tehnic: estimat 2 luni (achizitie in derulare)
Executie lucrari: estimat 6 luni
Valoarea proiectului: 2.866.374,54 lei
Descrierea investiţiei:
Investitia prevede doua corpuri de cladire, respectiv Corp Gradinita cu Program Normal nr. 2 - str. 21 Decembrie 1989 nr.17 şi Corp Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 - str.Traian Vuia nr.1.
Lucrarile prevazute a se executa pentru ambele corpuri sunt:
- inlocuirea tuturor instalatiilor utilitare
- realizarea unei scari exterioare
- prevederea unui sistem de ventilare a salilor de grupa
- inlocuirea unor usi interioare
- termoizolare pereti exteriori, planseu peste parter, planseu peste subsol
- implementarea sistemelor de iluminat echipate cu surse LED
- inlocuirea invelitorii
- inlocuirea centralelor termice existente
- se vor monta panouri solare pentru producerea de apa calda
- dotare cu mobilier corespunzator
Pentru Corp Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 este prevazută dotarea corespunzătoare a bucătăriei.
 
5. Reducerea emisiilor de carbon in orasul Cugir bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila
Data semnare contract: 24.06.2019
Durata contract: 36 luni
Servicii elaborare Proiect Tehnic: estimat 2 luni
Executie lucrari: estimat 24 luni
Valoarea proiectului: 57.217.241,47 lei
Descrierea investiţiei:
1. Reabilitarea carosabilului pe rutele mijloacelor de transport in comun
Va fi reabilitat carosabilul pe urmatoarele strazi: Str Principală Vinerea, Str Victoriei, Str Stadionului, Str I B Deleanu, Str M. Viteazul, Str 1 Decembrie 1918, Str Rozelor, Str Ion Creanga tronson 1, Str Ion Creanga tronson 2, Str Tineretului, Str Alexandru Sahia tronson 2, Str Nicolae Bălcescu, Str Grivitei, Str Raul Mic
2. Reabilitarea si infiintarea de trotuare
Vor fi reabilitate si extinse trotuarele, in suprafata totala de 46.085 m.p. Fata de suprafata actuala de 9.818 m.p., suprafata trotuarelor va fi extinsa cu 36.267. m.p.
3. Infiintarea de piste de biciclete
Infiintarea de piste de biciclete (28.026 mp) pe strazile: Principală Vinerea, Victoriei, Stadionului, Ion Budai Deleanu, M. Viteazul, 1 Decembrie 1918, Rozelor, Ion Creanga tr. 1, Ion Creanga tr. 2, Tineretului, Alexandru Sahia tr. 2, Nicolae Bălcescu, Grivitei, Raul Mic. Se propune infiintarea de piste de biciclete pe strazile amintite mai sus in suprafata de 28.026 m.p.
4. Sistem de monitorizare video CATV
Se prevede infiintarea unui sistem de monitorizare video CATV compus din:
- Sistem video monitorizare intersectii : 28 de puncte importante (intersectii) pe traseul reabilitat
- Sistem video monitorizare statii autobuz si bike sharing : 7 puncte bike-sharing si de 49 statii de autobuz
- Sistem video numarare si identificare auto : 6 puncte importante cu trafic intens
- Dispecerat de monitorizare video
- Sisteme de afisaj date calatori transport in comun cu stand special amplasate in statiile de autobuz
- Infrastructura de transport date pe fibra optica
5. Sistem de management al traficului
Se prevad investitii menite sa asigure managementul traficului si informarea cetatenilor asupra timpilor de asteptare a mijloacelor de transport in comun si timpilor de deplasare
6. Sistem de e-ticketing
Sistemul de e-ticketing propus va fi integrat cu sistemul de management al traficului si terminalele instalate pe mijloacele de transport in comun. Sunt propuse automate eliberare si reincarcare carduri, infrastructura centru de date si centru de operare
7. Achizitia de mijloace de transport in comun
 Prin proiect se propune achizitionarea a 6 autobuze cu propulsie hybrida
8. Achizitia de biciclete si standuri de biciclete
S-a propus achizitionarea de biciclete (70 buc.) ce vor fi puse la dispozitia locuitorilor pentru utilizare cu titlu gratuit si a 7 standuri cu 20 porti pentru biciclete
9. Amenajarea de spatii verzi
 
6. Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala Singidava Cugir
Data semnare contract: 15.07.2019
Durata contract: 10 luni
Servicii elaborare Proiect Tehnic: estimat 2 luni
Executie lucrari: estimat 6 luni
Valoarea proiectului: 1.955.616,72 lei
Descrierea investiţiei
- inlocuirea tuturor instalatiilor utilitare
- prevederea unui sistem de ventilare a salilor de grupa
- inlocuirea finisajelor existente
- inlocuirea unor usi interioare
- implementarea sistemelor de iluminat echipate cu surse LED
- inlocuirea hidroizolatiei
- inlocuirea centralelor termice existente
- prevederea unor panouri solare pentru producerea de apa calda
- dotare cu mobilier corespunzator.
 
Documente atasate:
Cautare
 
© 2023  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions