PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

 

Misiunea Centrului  este de prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recuperare, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viță independentă, cat și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, pentru părinti sau reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii, sau persoane adulte cu handicap. Obiectivele Centrului sunt: Asigurarea unui mediu care stimulează complianța la terapie și progresul în activitatea de recuperare medicala și psihosociala a copilului cu nevoi speciale; Abilitarea- reabilitarea bio-psiho-sociala a copilului cu nevoi speciale; Educarea și formarea pentru viata sociala autonoma și independenta a copilului; Prevenirea instituționalizării și abandonului prin consiliere parentala; Implicarea în activitățile de îngrijire, reabilitare și  integrare a persoanei cu nevoi speciale în familia acesteia;  Stabilirea de masuri specifice privind egalitatea de șanse pentru persoanele adulte cu handicap. Serviciile de recuperare oferite sunt de recuperare cognitivă, consiliere psihologică, evaluare, terapii scurte, terapie logopedică, psihodiagnostic, terapie educațională, stimulare cognitivă, ludoterapie, formarea autonomiei personale, socializare, consiliere socială, activități de integrare socială, activitățile de educare, orientare școlară și profesională,  kinetoterapie, gimnastică medicală, masaj. Totodată serviciile din cadrul centrului sunt orientate,  nu doar spre beneficiarii direcți  ci și spre aparținătorii acestora,  astfel  centrul oferă suport prin activități de sprijin, consiliere,  educare,  pentru părinti sau reprezentanții legali sau alte persoane care au în îngrijire copii sau adulți cu nevoi speciale. Centrul oferă posibilitatea familiilor și aparținătorilor sa fie parte din echipa de specialiști prin efortul și implicarea acestora în demersul de recuperare și incluziune a persoanelor vulnerabile, exercitându-și responsabilitățile părintești în acord cu procedurile și particularitățile impuse de fiecare situație în parte.

Pentru accesarea serviciilor, se pot adresa Centrului toate persoanele cu dizabilități ce domiciliază pe raza Orașului Cugir, deținătoare a unui certificat de handicap sau a recomandării unui medic specialist însoțită de planul de recuperare . Informații se obțin de la  CSMPNS Vinerea str. Morilor, nr.5B, tel. 0358407342, mail centrulsocialvinerea@yahoo.com, SPAS Cugir tel./fax 0258750764.

 

 foto 1          foto 2          foto 3          foto4         foto5

 

 

 

Nume fisier
Cautare
 
© 2023  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions