PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus
Documente atasate: Anexa HCL nr.203, Completare stat functii Anexa 3 la HCL nr.207, Lista investitii HCL nr.210, Aprobare coridor de mobilitate integrat HCL nr.209, Complatare Plan de mobilitate PMUD HCL nr.208, Completare Strategie de Dezvoltare HCL nr.207, Rectificare 7 buget HCL nr.206, Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 30 august HCL nr.205, Aprobare proiect reabilitare Colegiul I D Lazarescu HCL nr.204, Aprobare indicatori tehnico-economici atualizati I. D.Lazarescu HCL nr.203, Completare stat de functii HCL nr.202, Aprobare Regulament vanzare imobile domeniul privat HCL nr.201, Modif.Comisie ANL HCL nr.200, Modif.Comisie Fond locativ HCL nr.199, Modif.reprez.Comisii asig.calitatii invatamant HCL nr.198, Repartitie 4 imobile domeniului privat HCL nr.197, Prelungire 3 contacte inchiriere imobile Fond Locativ HCL nr.196, Actualizare Lista ordine prioritate ANL HCL nr.195, Prelungire Contracte inchiriere ANL HCL nr.194, Prelungire Protocol SMURD HCL nr.193, Cesiunea Contractului de concesiune Dumitrean HCL nr.192, īncheiere conventie colaborare DGASP HCL nr.191, Cost mediu cresa an scolar 2020-2021 HCL nr.190, Modif. regulament Cresa Kunterbunt HCL nr.189, Aprobare PUD Sirbu HCL nr.188, Aprobare indicatori extindere retea electrica str. Narciselor HCL nr.187, Aprobare indicatori extindere retea electrica str. Codrului HCL nr.186, Atribuire teren art.36 Suciu Liliana, Suciu Eugen, Ticu Gheorghe,Cazan Daniela, Cazan Ioan HCL nr.185, Atribuire teren art.36 Cornea Cristian HCL nr.184, Atribuire teren art.36 Albu Madalina HCL nr.183, Atribuire teren art.36 Moscu Rodica imobil Muresului HCL nr.182, Revocare HCL nr.138, art.36 Moscu HCL nr.181, Aprobare Raport anual al autoritatii tutelare aferent anului 2019 HCL nr.180, Evaluare obiective si criterii performanta CA Ocolul Sapcea HCL nr.179, Aprobare cont executie trim.II 2020 HCL nr.178, Modif.comisie specialitate 5 HCL nr.177, Validare mandat Cotoară HCL nr.176, Īncetare mandat Kis HCL nr.175 Aprobare proces verbal sedinta extraordinara 30 iulie HCL nr.174, Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 27 august HCL nr.173 Alegere presedinte de sedinta iunie-iulie Anexa la HCL nr.190, Modif.regulament cresa Anexa la HCL nr.175, Proces verbal sedinta extraordinara CL 30.07.2020 Anexa 3 la HCL nr.162 Rectificare buget, lista investitii HCL nr.167 Aprobare PAED Cugir 2020 HCL nr.166 Cesiune Contract de concesiune teren I.B.Deleanu HCL nr.165 Īnsusire raport expertiza Fulga Catanici HCL nr.164 Trecere īn dom.privat centrale termice Spital si Gradinita Prichindel HCL nr.163 Aprobare cont de exec.si varsaminte 2019 Ocol Sapcea HCL nr.162 Rectificare 5 buget HCL nr.161 Aprobare proces verbal sedinta extraordinara 3 iulie HCL nr.160, Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 16 iulie Anexa la HCL nr.161, PV sedinta extraordinara din 3 iulie HCL nr.159 Transmitere drept participare competitii fotbal CSO HCL nr.158 Identificare teren tineri Legea 15 HCL nr.157 Aprobare DALI Modernizare iluminat public HCL nr.156 Actualizare Deviz la faza de PT.Strazi- Plevnei, Oituz, Morilor HCL nr.155, Aprobare proces verbal sedinta ordinara 18 iunie HCL nr.154, Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 3 iulie Anexa la HCL nr.155 Proces verbal sedinta ordinara CL din 18 iunie HCL nr.153, actualizare structura organizatorica Spital HCL nr.152 Prelungire 2 contacte din Fondul Locativ HCL nr.151 Repartitie imobil situat pe str. G. Cosbuc HCL nr.150 Revocare HCL nr.132, art.36 Todescu HCL nr.149 Cesiunea Contractului de concesiune SC MOULD HCL nr.148 Prelungire ANL - Mirza Elena HCL nr.147 Incetare ANL -MICU HCL nr.146 Modif.reprezentanti CA scoli HCL nr.145 Modif.componenta Comisie ordine publica HCL nr.144 Modif.comisie specialitate 2 HCL nr.143 Indicatori relocare gaz Prichindel HCL nr.142 Īnsusire raport expertiza Hrehorciuc Florea HCL nr.141 Reducere tarif terase HCL nr.140 Atribuire teren art.36 Poenar HCL nr.139 Atribuire teren art.36 Moscu Rodica, imobil str.Al.Sahia HCL nr.138 Atribuire teren art.36 Moscu Rodica, imobil str.Muresului HCL nr.137 Validare mandat David HCL nr.136 Īncetare mandat Truta HCL nr.135, Aprobare proces verbal sedinta ordinara 21 mai HCL nr.134, Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 18 iunie HCL nr.133, Alegere presedinte de sedinta iunie-iulie Anexa la HCL nr.153, Structura organizatorică a Spitalului Orășenesc Anexa la HCL nr.135 Proces verbal sedinta ordinara CL din 21.05.2020 HCL nr.117, completare contract delegare gestiune APA Anexa la HCL nr.116, completare inventar Anexa 3 la HCL nr.126, rectificare 4 buget Anexa la HCL nr.128, inscriere CF str.9 Mai Anexa 2 la HCL nr.130, intabulare Cimitir Vinerea, str.Merilor Anexa 1 la HCL nr.130, intabulare 11 strazi HCL nr.132, atribuire teren art. 36 Lazar si Todescu HCL nr.131, dare in folosinta gratuita Parohia VII HCL nr.130, inscriere CF 12 imobile (11 strazi si un cimitir) HCL nr.129, inscriere in CF teren str.Grivitei, FN HCL nr.128, acualizare date imobil str. 9 Mai HCL nr.127, revizuire burse scolare HCL nr.126, rectificare 4 buget HCL nr.125, acordare aviz SC PROMETEU SRL HCL nr.124, acordare aviz PFA BARASTEANU HCL nr.123, īncetare contract ANL, Semcici HCL nr.122, desemnare reprezentanti CL in comisie inventariere teren tineri HCL nr.121, atribuire teren art.36 Martagiu Dan si Angela HCL nr.120, atribuire teren art.36 Martagiu Ana şi Martagiu Dan HCL nr.119, atribuire teren art.36 Baldea Cornelia HCL nr.118, prelungire contract delegare transport HCL nr.116, completare inventar dom.public HCL nr.115, insusire Raport de evaluare retele de apa HCL nr.114, aprobare cont executie trim.I 2020 HCL nr.113, Aprobare proces verbal sedinta ordinara 30 aprilie HCL nr.112, Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 21 mai HCL nr.111, Alegere presedinte de sedinta mai Anexa la HCL nr.131, Contract dare in folosinta gratuita Parohia VII Anexa la HCL nr.129, inscriere teren str.Grivitei FN Anexa la HCL nr.127, revizuire burse scolare Anexa la HCL nr.113, Proces verbal sedinta ordinara CL din 30.04.2020 Anexele 4 si 4b la HCL nr.105 rectif.buget - Investitii Anexa 4a la HCL nr.105 rectif.buget - Lista obiective finantate din fonduri rambursabile interne HCL nr.99 indexare impozite si taxe pentru 2021 HCL nr.98 aprobare cont executie la 31.12.2019 HCL nr.97 Aprobare proces verbal sedinta extraordinara 3 aprilie HCL nr.96 Aprobare proces verbal sedinta ordinara 26 martie HCL nr.95 Aprobare proces verbal sedinta extraordinara 25 martie HCL nr.94 Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 30 aprilie HCL nr.110 modif.Regulament ordine publica HCL nr.109 ajutor urgenta pentru incendiu Pop HCL nr.108 ajutor urgenta pentru incendiu Iancu Aurica HCL nr.107 marcaje, interzicere oprire si amenajare statii autobuz HCL nr.106 prorogare termen parcari publice HCL nr.105 rectif.3 buget HCL nr.104 prelungire 6 contacte inchiriere imobile fond locativ HCL nr.103 componenta Comisie ordine publica HCL nr.102 aprobare PUD Erga Marius Ioan HCL nr.101 completare regulament norna hrana HCL nr.100 inscrierea in CF a 16 drumuri de exploatare Anexa la HCL nr.97 Proces verbal sedinta CL extraordinara 03 aprilie Anexa la HCL nr.96 Proces verbal sedinta CL ordinara 26 martie Anexa la HCL nr.95 Proces verbal sedinta CL extraordinara 25 martie Anexa la HCL nr.102 PUD-Erga Marius Ioan Anexa 3 la HCL nr.92 Rectif.2 buget, Lista investitii HCL nr.93 Modalitate finantare SPGL HCL nr.92 Rectificare 2 buget HCL nr.91 Aprobare ordine de zi sedinta de indata 3 aprilie Anexa 7 la HCL nr.92 Rectificare 2 buget, Calendar cultural Anexa 5 la HCL nr.89 Stat de functii SPGL Anexa 3 la HCL nr.89 Stat functii SCLUP HCl nr.86 Prorogare termen bonificati plata impozite si taxe HCL nr.90 Evaluare performante secretar 2019 HCL nr.89 Organigrama SPGL HCL nr.88 Modif.reprezentanti CA scoli HCL nr.87 Modificare comisie de evaluare activit.manager spital HCL nr.85 Prorogare termen parcari HCL nr.84 Sprijin financiar culte HCL nr.83 Completare inventar bunuri APA CTTA HCL nr.82 Repartitie imobile fond locativ Moldovan si Borca HCL nr.81 Repartitie ANL GATA HCL nr.80 Prelungire contract ANL HCL nr.79 Atribuire teren art.36 Dragomir Ioan HCL nr.78 Modif.comisie specialitate 2 HCL nr.77 Validare mandat Trut_ HCL nr.76 Īncetare mandat Rosian HCL nr.75 Aprobare proces verbal sedinta ordinara februarie 2020 HCL nr.74 Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 26 martie Anexa la HCL nr.90 Raport de evaluare performante secretar Anexa la HCL nr.75 Proces verbal sedinta CL 27.02.2020 Anexa 6 la HCL nr.89 Grila salarii SPGL Anexa 4 la HCL nr.89 Organigrama SPGL Anexa 2 la HCL nr.89 Organigrama SCLUP Anexa 1 la HCL nr.89 Organigrama aparat si servicii Anexa 3 la HCL nr.71, investitii HCL nr.73 Completare Regulament CL - sedinte la distanta HCL nr.72 Actualizare indicatori tehnico economici Scoala 3 HCL nr.71 Rectificare buget local 1 HCL nr.70 Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 19 februarie HCL nr.69 Alegere presedinte de sedinta martie - aprilie Anexa 15 la HCL nr.40 Aprobare buget - Calendar cultural.wps Anexa la HCL nr.37 Finantare rambursabilă internă HCL nr.68 Radiere pozitie Contr.dare in adm.SPAS HCL nr.67 Modif.reprez.Comisii asig.calitatii invatamant HCL nr.66 Completare contract Spital HCL nr.65 Modif.reprezentanti CA scoli HCL nr.64 Modif.reprezentant AGA As.fond vanatoare Canciu HCL nr.63 Aprobare chirii ANL HCL nr.62 Prelungiri 3 Contracte ANL HCL nr.61 Lista prioritate ANL HCL nr.60 Repartitie imobil fond locativ Lupu Gica HCL nr.59 Prelungire contact fond locativ HCL nr.58 Schimb locuinta fond locativ HCL nr.57 Īnfiintare sectie ”teqball” HCL nr.56 Aprobare parteneriat Valea Lunga HCL nr.55 Aprobare Plan de actiune incluziune romi HCL nr.54 Aprobare Plan de actiune SPAS 2020 HCL nr.53 Completare Regulament finantare culte, aprobat prin HCL 56 din 2018 HCL nr.52 Stabilire teren depozitare deseuri HCL nr.51 Dezlipire teren Vinerea HCL nr.50 Aprobare Regulament inchiriere bunuri HCL nr.49 Atribuire teren art.36 Ujica Sorin Marius HCL nr.48 Atribuire teren art.36 Neag Mirela si Neag Nicolae HCL nr.47 Atribuire teren art.36 Mircea Adrian HCL nr.46 Atribuire teren art.36 Hoza Maria HCL nr.45 Atribuire teren art.36 Adam Andrei Vladut HCL nr.44 Preluare bun retur As.Crescatorilor de animale HCL nr.43 Aprobare indicatori tehnico-economici Cantina HCL nr.42 Īnsusirea rezultatului reevaluarii 2019 HCL nr.41 Aprobare BVC 2020 Ocolul Silvic Sapcea HCL nr.40 Aprobare buget local 2020 HCL nr.39 Trecere in gestiune Camin nr. 2 HCL nr.38 Norma de hrana politia locala 2020 HCL nr.37 Modificare HCL 202 din 2018, contractare finantare rambursabila HCL nr.36 Utilizare excedent 2020 HCL nr.35 Aprobare proces verbal sedinta ordinara 29.01.2020 HCL nr.34 Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 19 februarie HCL nr.33 Modificare comisie specialitate 3 si 4 HCL nr.32 Validare mandat Uritescu Cristian HCL nr.31 Incetare mandat Morariu Marin HCL nr.30 Validare mandat Dumitrean Camelia HCL nr.29 Modificare comisie de validare HCL nr.28 Aprobare completare Strategia de dezvoltare HCL nr.27 Aprobare proces verbal sedinta ordinara 29.01.2020 HCL nr.26 Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 19 februarie Anexa la HCL nr.63 Aprobare chirii ANL Anexa la HCL nr.61, Lista prioritate ANL Anexa la HCL nr.35 Proces verbal sedinta extr.CL 19.02.2020 Anexa la HCL nr.27 Proces verbal sedinta CL 29.01.2020 Anexa la HCL nr.9 DEVIZ GENERAL PRICHINDEL HCL nr.9 Actualizare Deviz general Gradinita Prichindel HCL nr.8 Incetare mandat Micu Romulus HCL nr.7 Aprobare proces verbal sedinta extraordinara 09.01.2020 HCL nr.6 Aprobare proces verbal sedinta ordinara 23.12.2019 HCL nr.5 Aprobare ordine de zi sedinta ordinara 29 ianuarie HCL nr.4 Acoperire deficit 2019 si imprumut gol de casa 2020 HCL nr.3 Validare Dispozitie majorare buget 2019 HCL nr.25, neasumarea responsabilitatii privind Programul pentru școli īn Romānia HCL nr.24, cumparare imobil-teren situat in Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 4 HCL nr.23 Reziliere Contract Fond Locativ - Sauca Aurel HCL nr.22 Reziliere Contract Fond Locativ - Pienar Veronica HCL nr.21 Incetare Contract ANL - Biraesc Luminita HCL nr.20 Prelungire durata consortiu școlar HCL nr.2 Aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 9 ianuarie HCL nr.19 Plan de actiuni VMG 2020 HCL nr.18 Campania curatenia de primavara 2020 HCL nr.17 Atribuire teren art.36, Birta Maria HCL nr.16 Atribuire teren art.36, Suciu Nicolae si Suciu Viorica HCL nr.15 Completare HCL 35, trecere in gestiune contabila sectie maternitate HCL nr.14 Actualizare contracte cu rata inflatiei HCL nr.13 Completare raport expertiza Vinteler Andreea Ioana HCL nr.12 Insusire raport expertiza Ghise Alexandru HCL nr.11 Insusire raport expertiza Trif Petru HCL nr.10 Insusire raport de expertiza Lazar Simion si Lazar Lilia HCL nr.1 alegere presedinte de sedinta ianuarie - februarie Anexa la HCL nr.7 Proces verbal sedinta CL extraordinara cu convoc.de indata 09.01.2020 Anexa la HCL nr.6 Proces verbal sedinta CL 23.12.2019 Anexa la HCL nr.3 Validare Dispozitie majorare buget 2019 Anexa la HCL nr.19 Plan actiuni VMG 2020 Anexa la HCL nr.18 Program curatenie 2020
Cautare
 
© 2020  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions